Algemene voorwaarden en Privacy Policy


Deze website is eigendom van Nele Van Mieghem
Hierna Sous Sol Ceramics genoemd.

Contactgegevens:
Sous Sol Ceramics
Kolkstraat 43
9120 VRASENE
GSM: 0495 50 30 52
Email: nele@soussolceramics.be
BE 0681 676 408

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met ons gebruik van cookies en de volgende algemene voorwaarden.

Privacy Policy en Disclaimer

Verstrekte persoonsgegevens worden door Sous Sol Ceramics nooit met derden gedeeld en alleen voor volgende doeleinden gebruikt:

  • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u, alsook het factureren, opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
  • U kan uw toestemming intrekken door een mailtje te sturen naar nele@soussolceramics.be

Op Sous Sol Ceramics kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet beheerd door Sous Sol Ceramics en hebben eigen privacyverklaring of –beleid. Sous Sol Ceramics raadt aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

Inschrijvingsvoorwaarden en betaling voor workshop

De inschrijving voor een workshop verloopt door op de website in te schrijven via het contactformulier. Hiermee geef je ook aan akkoord te zijn met de voorwaarden. Je bent pas ingeschreven als je een bevestigingsmail ontvangt met verdere gegevens en instructies voor de betaling en het volledig bedrag voldaan is.

Als een workshop volzet is, kom je op de wachtlijst. Mocht er een plaats vrij komen, wordt er contact opgenomen.

Annulatievoorwaarden workshop

Annulering workshop door deelnemer (ongeacht de reden)

Bij annulatie door de deelnemer tot 3 weken op voorhand, wordt een administratiekost van 25 euro afgehouden en het saldo wordt teruggestort.

Bij annulatie minder dan 21 dagen op voorhand kan geen inschrijvingsgeld meer terugbetaald worden.

Je kan een vervanger aanbrengen mits dit op voorhand duidelijk gecommuniceerd wordt via e-mail naar nele@sousolceramics.be.

Annulering/verplaatsing van een workshop door Sous Sol Ceramics

De workshops vinden alleen plaats mits er minimaal 5 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de workshop geannuleerd worden. Mocht een workshop niet plaatsvinden of worden uitgesteld dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht en wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

Sous Sol Ceramics kan, tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop, de datum van een workshop wijzigen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via email en hebben de mogelijkheid de workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

Aansprakelijkheid

Sous Sol Ceramics is niet verantwoordelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Sous Sol Ceramics draagt de grootste zorg voor de gemaakte creaties van de cursisten, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor breuk of kleurverschil.
Goederen die na 1 jaar niet afgehaald zijn, zullen vernietigd worden.

Sous Sol Ceramics is niet verantwoordelijk voor materiële of lichamelijke schade veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de workshop.

Intellectuele eigendomsrechten, Copyright en beeldmateriaal

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, keramiek werken in al zijn vormen, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sous Sol Ceramics of rechthoudende derden. Gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Foto’s en video’s mogen genomen worden en gedeeld worden op sociale media mits toestemming en vermelding van Sous Sol Ceramics.
Tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer aangegeven, behoudt Sous Sol Ceramics het recht alle beeldmateriaal voor PR doeleinden te gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Sous Sol Ceramics levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Sous Sol Ceramics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sous Sol Ceramics geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sous Sol Ceramics kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.